ΣΑΠΦΩ (2016) για σοπράνο και ensemble

Ωδή στην Αφροδίτη (2016) 9’ for soprano, fl.cl.-vibr.vln.vcl. Κείμενο: Σαπφώ (~ 630 – 570 BCE) Ύμνος στην Αφροδίτη [Lobel-Page 1/ Voigt 1/ Diehl 1/ Bergk 1/ Απόσπασμα 31 (Φαίνεταί μοι) (2016) 10’ for soprano, fl.cl.vibr.vln.Vc Κείμενο: Σαπφώ (~ 630 – 570 BCE) Φαίνεταί μοι [Lobel-Page 31/ Voigt 31/ Gallavotti 2/ Diehl 2/ Bergk 2]